Simon Dahlgren Strååt (25–24 november)

46172558_1706832979422189_5153903151098626048_n
Lördag 24 november 12–16

Söndag 25 november 12–16
Juste Gallery, Heleneborgsgatan 14

I soloutställningen “VISITORS” bjuder konstnären Simon Dahlgren Strååt (f.1984) oss på en vistelse mellan dröm och verklighet, långt hemifrån. Gigantiska kroppar, hemsökta lobbyer och korridorer. Ritualer av hunger, rädsla och tålamod sätter scenen. Subjekten är lugna, men ofrivilligt placerade i en omgivning som är redo att svälja dem hela. Dahlgren Strååt har hämtat inspiration från gamla internationella affärshotell, service- och transportmiljöer. Vi ser knappt några tecken på fysisk rörelse. Karaktärerna verkar nästan frysta, upptagna av en inre kamp som hindrar dem från att delta.

Det här är Simon Dahlgren Strååts andra soloutställning i Sverige. Han har tidigare bland annat deltagit i Liljevalchs vårsalong 2013 och 2017.

Welcome to “VISITORS” NEW PAINTINGS by SIMON DAHLGREN STRÅÅT
The exhibition will be open to the public Saturday and Sunday 24–25 November with the artist present 12.00–16.00

With the solo show “VISITORS” Swedish artist Simon Dahlgren Strååt b.1984 invite us to transit between dream and reality far away from home.

Giant bodies, haunted lobbies, and carpeted corridors. Rituals of hunger, fear, and patience set the stage. The subjects are calm, but involuntary misplaced within grand interiors ready to swallow them whole. Dahlgren Strååt has drawn on inspiration from aged international business hotels, service- and transport arrangements. We barely see any signs of physical movement, the characters seem almost frozen, occupied by an internal struggle that keeps them from settling in or play along with the scene. Each piece has its own way of longing for balance, a safe habitat or wherever time and place made sense.

The paintings were completed in Stockholm during 2018 and marks the artist’s second solo show in Sweden. Previous group exhibition includes Liljevalchs’ Vårsalong 2013 and 2017.