Habitus – Bente Tømmerås & Sissel Johansen (17–19 maj)

bente_o_sissel

Fredag 17/5 vernissage kl 18:00-21:00
Lördag och söndag öppet kl 12:00-16:00.

Utställningen «Habitus» är ett samarbetsprojekt mellan Bente Tømmerås och Sissel Johansen. Utställningen tematiserar den ständigt föränderliga och fragmentariska karaktären av tankar och känslor.

På var sin väg har konstnärerna fångat ögonblickets intryck och impulser. Medan Tømmerås, med sina fantasifulla former och surrealistiskt inspirerade teckningar fångar minnets fragmentariska utseende då de flyter upp till och försvinner från medvetandet, registrerar Johansen ögonblickets sinnesstämning och impulser genom ett icke-figurativt och ofta gestikulerande uttryck i sina kombinerade teckningar / målningar.

Norska:

Fredag 17/5 vernissage kl 18:00-21:00
Lørdag og søndag åpent kl 12:00-16:00.

Utstillingen «Habitus» er et samarbeidsprosjekt mellom Bente Tømmerås og Sissel Johansen. Utstillingen tematiserer tankenes og følelsenes stadig skiftende og fragmentariske karakter.

På hver sin måte har kunstnerne fanget øyeblikkets inntrykk og impulser. Mens Tømmerås med sine fabulerende former og surrealistisk inspirerte tegninger fanger minnenes fragmentariske tilsynekomst slik de flyter opp til og driver vekk fra bevisstheten, gjør Johansen registreringer av øyeblikkets sinnstilstander og impulser gjennom et nonfigurativt og ofte gesturalt uttrykk i sine kombinerte tegninger/malerier.