Daniel Karlsson (31 maj – 2 juni)

IMG_8497

Daniel Karlsson(f.1979), autodidakt konstnär/illustratör från Stockholm, ställer ut sina figurativa målningar/illustrationer 31 maj – 2 juni på JUSTE GALLERY.

”För mig har tecknandet/målandet främst alltid varit ett sätt för mig att uttrycka mig och kunna göra mig sedd. Genom måleriet tillåts jag nudda vid det obekväma, ifrågasätta vad som är normativt vackert eller fult. Det är en befriande plattform där jag inte behöver vara tillrättalagd och där traditionella normer och värderingar inte längre är absoluta. Jag kan helt och hållet vara mig själv utan att behöva oroa mig för externa förväntningar och uppfattningar om rätt och fel. ”

Öppettider:
Fredag 17.00 – 21.00 (vernissage)
Lördag & Söndag 11.00 – 16.00