Anton Kirkhoff (28-30 juni)


18-21 Fredag (vernissage)
11-16 Lördag-söndag

“Mitt konstnärliga uttryck har, precis som livet, spretat en del under åren men jag känner att jag börjar hitta hem med mitt måleri. Jag arbetar målar oftast utifrån en av alla hundratals skisser som blir över även om slutresultatet ofta avviker från skissen till stora delar. Det brukar börja med en ganska vag idé som formas och utvecklas under processens gång. Ibland är det bara att måla över allt med svart och börja om för att komma på rätt spår.

Mina målningar drar åt mörk surrealism och är bland annat ett sätt att bearbeta och hantera ångest och depressioner men är även en påminnelse om allt det fina i livet.”

Utbildning:
2010-2011 Fornby Folkhögskola, Konstnärlig grundutbildning
2011-2012 KV Konstskola, Färg och form – fördjupning

Instagram: antonkirkhoff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *