Louise Wik (16-18 augusti)Mörker i olja och kol. Konstnärens reflektioner och känslor, ofta porträtterade i form av kvinnogestalter – tyst vakande, drömmande, svalt härskande och stillsamt skräckinjagande. En spegling av den djupaste svärtan – människans handlingar – och en gestaltning av hennes största fruktan; djupet, något större och uråldrigt; det hon inte kan se, sätta ord på eller kontrollera. 

Louise studerar till ämneslärare i Bild och Design på Konstfack. Hon har tidigare studerat konst på Wiks Folkhögskola och har deltagit i flertalet grupputställningar. Det här är hennes första separata utställning. 

https://www.instagram.com/wiklouise/

https://lwik.portfoliobox.io/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *